<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Klimatpositiv
 

OBS denna sida har inte uppdaterats på flera år, men innehållet är bra så vi tar inte bort det.

Vårt klimatresultat!

Nätverket var inte aktivt under år 2011. Därför är finns inga uppgifter för år 2010. Från våren 2012 är det tänkt att vi ska dra igång igen.

Resultat för år 2009

7 medlemmar beräknade och överkompenserade sina utsläpp för år 2009

Ton koldioxid (C02-ekv.)
Utsläpp 2009:
30 (per medlem 4,3)
Kompensation:
33 (per medlem 4,7)
    varav
 

     cdm-projekt:   Atmosfair

8,72
     utsläppsrätter, trädplantering: you&we AB
16,5
     Bindning av biokol:   Ecoera
7,5

Resultat för år 2008

Åtta medlemmar beräknade och överkompenserade sina utsläpp för år 2008.

Ton koldioxid (C02-ekv.)
Utsläpp 2008:
40 (per medlem: 5)
Kompensation:
43 (per medlem 5,4)
    varav
 

     cdm-projekt:   Atmosfair
                     Gröna bilister

11,2
15,8
     utsläppsrätter:         Naturskyddsföreningen
14
     Bindning av biokol:
                              Ecoera
2

Kompensationen kostade 16 600 kronor totalt (flera av oss har valde lite dyrare alternativ), cirka 2 000 kr per person. Det kan låta mycket, men är ändå bara en rännil av de summor som vi har lagt ner på aktiviteterna som orsakat utsläppen. Samtidigt gör vi att utsläppen totalt minskar mer än de utsläpp som vi orsakat!

Detta blir aldrig en exakt vetenskap, men vi kommer nog ganska nära när vi beräknar resultatet. Ibland sägs att "nära skjuter ingen hare", men vi ska inte skjuta harar. Vi tänker inte låta bli att göra en vettig grej bara för att det inte blir exakt rätt i all delar.

 

 

 
moln moln

Hur går det till?

Bli klimatsmart!

Mer information

Resultat

Kontakt

 

 

http://www.thebigask.eu/
Kortfilm av
Friends of the Earth i Belgien.
Klicka på filmen för större bild!