<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Klimatpositiv
 

OBS denna sida har inte uppdaterats på flera år, men innehållet är bra så vi tar inte bort det.

Hur går det till?

  1. Vi tar reda på våra egna utsläpp av växthusgaser. Det finns hjälp på Internet som gör det enkelt.
  2. En gång per år ser vi till att överkompensera utsläppen, var och en bestämmer själv hur mycket. Om man köper utsläppsrätter genom Naturskyddsföreningen kostar det 200 kr per ton (april 2012). Man kan också stödja projekt som minskar utsläppen i andra länder. Vi rekommenderar projekt som är godkända av FN eller till exempel trädplanteringsprojekt som drivs av icke-vinstdrivande organisationer. Klicka för mer information

 

 

 

 
moln moln

Hur går det till?

Bli klimatsmart!

Mer information

Resultat

Kontakt

 

 

http://www.thebigask.eu/
Kortfilm av
Friends of the Earth i Belgien.
Klicka på filmen för större bild!