<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Klimatpositiv
 

OBS denna sida har inte uppdaterats på flera år, men innehållet är bra så vi tar inte bort det. Informationen stämmer i stora drag men du kan hitta mer aktuella uppgifter och rapporter på www.naturvardsverket.se

Så här kan du bli klimatsmartare!

De flesta av oss kan göra en hel del för att minska sin klimatpåverkan. Medelsvensken släpper ut 10,5 ton koldioxidekvivalenter inräknat utsläpp i andra länder från vår konsumtion (se rapport). Om man räknar bort den offentliga konsumtionen återstår ca 8 ton. Det finns långa listor på vad man kan göra men på den här sidan fokuserar vi på de stora bidragen från resor, boende och mat. Längst ner på sidan finns en länk för den som vi ha mer tips.

Resor

Medelsvensken orsakar 2,5 ton utsläpp av koldioxidekvivalenter från resor. Genom att ersätta flygsemestern med tåg- eller cykelsemester och arbetsresorna med kollektivtrafik, cykel, gång eller biogasbil så kan dessa utsläpp minska till ca 100 kg. Bara genom att byta till en förhållandevis billig ”medelmiljöbil” så kan en bilägande medelsvensk minska sina utsläpp med ca 1,5 ton per år.

Mat

Genom att kraftigt minska konsumtionen av kött och mjölkprodukter så kan medelsvensken halvera sina utsläpp från 2 till ca 1 ton. Här finns en powerpoint med 10 tips för miljösmartare mat.

Boende

Utsläppen från boendet är 2,5 ton koldioxidekvivalenter för medelsvensken. Här finns mycket att göra för många som att minska inhomhustemperaturen, duscha, diska och tvätta sparsamt samt att inte ha på apparater och belysning i onödan. Se upp med energislösande spotlights och uplighters som kan dra uppemot 300 W fastän de är halogenlampor. Står de på ett par timmar om dagen så gör det mycket, för att inte tala om infravärmare.

För den som har direktverkande elvärme kan värmepump vara ett bra alternativ om det är svårt eller alldeles för kostsamt att konvertera till förnybara alternativ, till exempel en pelletspanna. Genom att köpa vindkraftsandelar eller endast köpa Bra MiljövalsEl påverkar man för minskad miljöpåverkan från elproduktionen.

Det finns bidrag att söka från länsstyrelsen för att installera solvärme och sol-el för den som har hus eller vill påverka sin bostadsrättsförening. Det kanske inte är investeringar som lönar sig kortsiktigt i plånboken, men det gör det inte att byta kök eller köpa en ny soffa heller. Den rena energin känns gott på ett anant sätt.

Bor man på en stor yta är det klimatsmart att hyra ut en del av sitt hus eller lägenhet, till exempel för studenter. Genom att testa olika värden i vår kalkylator kan man lätt se mer detaljerat vad olika förändringar ger i minskade utsläpp.

Här finns mer tips från Naturskyddsföreningen.

 

 

 
moln moln

Hur går det till?

Bli klimatsmart!

Mer information

Resultat

Kontakt

 

 

http://www.thebigask.eu/
Kortfilm av
Friends of the Earth i Belgien.
Klicka på filmen för större bild!