<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Klimatpositiv
 

OBS denna sida har inte uppdaterats på flera år, men innehållet är bra så vi tar inte bort det.

Välkommen till klimatnätet positiv!

Vi försöker göra så att halten växthusgaser i atmosfären minskar!

Risken är stor att klimatförändringarna skenar iväg! Ett varmare klimat gör att ekosystemen tenderar att släppa ifrån sig metan och koldioxid från hav och mark till atmosfären. Det späder på ökningen från människans utsläpp och ökar temperaturen ytterligare. För att undvika risken för att klimatförändringarna blir katastrofala räcker det inte att utsläppen minskar. De måste ner till noll under detta sekel och helst behöver vi göra så att koldioxid tas bort från atmosfären.

I det samhälle som vi lever i, är det svårt att inte bidra till ytterligare utsläpp. I klimatnätet positiv försöker vi ändå göra så att halten växthusgaser i atmosfären minskar.

Det gör vi genom att ta reda på våra egna utsläpp och försöka minska dem. Sedan överkompenserar vi våra utsläpp genom att stödja åtgärder som minskar utsläppen mer än de utsläpp som vi själva orsakar.

Alla som vill vara med i nätverket är välkomna!

Det behöver inte vara komplicerat att ta reda på sina utsläpp och kompensera dem. Har man en normal inkomst är kostnaden för kompensationen inte särskilt stor. Det betyder att vi borde kunna bli väldigt många som blir klimatpositiva. Och att effekten på klimatet borde kunna bli stor. Välkommen!

Klicka på länkarna i högerspalten för mer information eller kontakta info@klimatpositiv.se .

För att minska klimathotet räcker det inte att vi överkompenserar våra utsläpp. Det är också viktigt att försöka minska sina egna utsläpp, att påverka vänner, sin arbetsplats och inte minst politiken. För att påverka samhälle och politik finns andra nätverk och organisationer. Gå gärna med där också! Klimatnätet positiv har en annan roll, där vi fokuserar på det som vi kan göra själva. Och det är inte lite. Särskilt om vi blir många.

 

 

 
moln moln

Hur går det till?

Bli klimatsmart!

Mer information

Resultat

Kontakt

 

 

http://www.thebigask.eu/
Kortfilm av
Friends of the Earth i Belgien.
Klicka på filmen för större bild!